నగదు రహిత వైద్యం నిరాకరిస్తే చర్యలు
-సిఇఓ ఎన్‌టిఆర్‌ వైద్యసేవ.

Comments

Popular posts from this blog