ఆనంతపురం

1) జిల్లాలోని అన్ని HIGH SCHOOL HEAD MASTERS క్రింది ప్రొఫార్మా నందు పాఠశాలలో పని చేయుచున్నా ఉపాధ్యాయులందరి వివరాలు నమోదు చేసి Exel Formatను DEO ఆఫీస్ కు మెయిల్ ద్వారా పంపాలి.

2) 06/02/2017 వ తేదిలోగా

deo_atp@yahoo.co.in(లేదా)ananthapuramudeo@gmail.comకు మెయిల్ చెయ్యాలి.

FORMATE AVAILABLE--Click to download

Comments

Popular posts from this blog