Rc.No:103
Dt:06/02/17
HM to MEO Transfers Completed on or Before 9.6.17 CSE orders to RJD's - Instructions

--Click to download


హెచ్.యం లు యం.ఈ.ఓ లగా బదిలీలు షెడ్యుల్ విడుదల
8ఫిబ్రవరి
కడప జిల్లా-ఉదయం 10గం. నుండి
చిత్తూర్ జిల్లా-మధ్యాహనం 2గం. నుండి


9ఫిబ్రవరి
అనంతపురం జిల్లా-ఉదయం 10గం.నుండి
కర్నూలు జిల్లా-2గం.నుండి
స్థలం:డి.సి.ఈ.బి,కడప
సదా మీ సేవలో
saimouli.blogspot.in

Comments

Popular posts from this blog