కర్నూలు-బయోమెట్రిక్

RC.NO:2394/biometric/2017

జిల్లాలోనూ ప్రధానోపాధ్యాయులు,Dy.eoలు మరియు మండల విద్యాశాకాధికారులకు ఈ నెల *6వ* తేది నందు బయోమెట్రిక్ కార్యక్రమ మీద మీటింగ్ ఉంటుంది.

అందుకు అవసరమైన ప్రొసీడింగ్స్ క్లిక్ చెసి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు

Comments

Popular posts from this blog